Start

Ręczne siewniki nasion do produkcji rozsady w multiplatach są urządzeniami, które pozwolą Ci przygotować rozsadę we własnym zakresie na kilka hektarów uprawy. Przygotowana we własnym gospodarstwie rozsada, za pomocą oferowanego siewnika, pozwoli na utrzymanie najwyższej jakości. Siewniki mojej produkcji skonstruowane są w taki sposób by ich obsługa była jak najprostsza a wydajność pracy jak największa.

Cms by QuickCms